Hiszpański rynek nieruchomości wydaje się być jednym z najdynamiczniejszych w Europie. Bez koronawirusa, sytuacja na rynku była bardzo dobra. Ceny mieszkań rosły, a liczba transakcji stale się zwiększała. Co jednak z sytuacją w czasie pandemii? Jak zmienił się hiszpański rynek nieruchomości i jakie są jego dalsze perspektywy rozwoju?

Koronawirus a rynek nieruchomości w Hiszpanii – jakie będą skutki?

Wpływ epidemii na gospodarkę jest oczywisty i widoczny również na rynku nieruchomości w Hiszpanii (https://apartament-w-hiszpanii.pl/hiszpanski-rynek-nieruchomosci/). Najnowsze dane pokazują, że pandemia spowodowała spadek sprzedaży mieszkań o 32% oraz znaczny wzrost liczby ofert wynajmu nieruchomości.

Organizacje branżowe prognozują jednak, że ta tendencja nie utrzyma się długo i już teraz widoczne są oznaki poprawy sytuacji. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest obniżenie kosztów kredytów hipotecznych oraz pomoc finansowa ze strony rządu dla sektora budowlanego.

Gdy dodamy do tego fakt, że Hiszpania nadal cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, którzy szukają okazji do inwestycji w nieruchomości, można wyciągnąć wniosek, że pandemia nie przeszkodziła w dalszym rozwoju hiszpańskiego rynku nieruchomości.

Sytuacja cenowa na hiszpańskim rynku nieruchomości – kto zyskuje, a kto traci?

Według danych notowanych przed epidemią COVID-19 ceny mieszkań rosnąły w Hiszpanii średnio o 5-6% rocznie. W czasie pandemii miało miejsce jednak pewne osłabienie tego trendu i spadł także popyt na droższe mieszkania.

Można jednak zauważyć pewną niejednoznaczność sytuacji – podczas gdy ceny mieszkań maleją lub utrzymują się stabilnie, to ceny ziemi nadal na całym terenie Hiszpanii rosną. Niektórzy eksperci twierdzą, że ta tendencja może prowadzić do wzrostu cen mieszkań.

Warto też podkreślić fakt, iż koronawirus wprowadził wiele zmian w sposobie pracy oraz stylu życia dla wielu ludzi. Praca zdalna staje się coraz popularniejsza i wprowadza konieczność dostępu do dobrego internetu oraz przestrzeni biurowej zapewniającej odpowiednie warunki pracy. Dlatego może to mieć znaczący wpływ na preferencje klientów przy wyborze miejsca zamieszkania.

Wyzwania i szanse dla inwestorów na rynku mieszkaniowym w Hiszpanii

Obecny czas oferuje wiele możliwości dla inwestorów na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednym z najważniejszych czynników, który wpłynął na rozwój sektora, jest nowa ustawa dotycząca dziedziczenia mieszkań po zmarłych osobach. Wprowadza ona udogodnienia dla dziedziczenia nieruchomości w przypadkach, gdy właścicielem są osoby spoza rodziny i nie wyraziły zgody na przekazanie mieszkania rodzinie.

Oprócz tego można obserwować wzrost liczby inwestycji zagranicznych zarówno w nieruchomości komercyjne jak i mieszkaniowe. Wymaga to jednak od potencjalnego inwestora dogłębnej analizy rynku oraz wybór odpowiedniego miejsca do inwestowania.

Należy także pamiętać o zmianach legislacyjnych, które znacząco wpłynęły na rynek najmu w Hiszpanii. Przykładem może być wprowadzenie limitów cen wynajmu oraz potrzeba uzyskania specjalnej licencji w przypadkach wynajmu krótkoterminowego turystom.

Perspektywy rozwoju infrastruktury i wpływ na rozwój hiszpańskiego rynku nieruchomości

W ostatnim czasie duże nadzieje inwestycyjne budzi rozwój infrastruktury w Hiszpanii, widoczny między innymi w planowanym budowie szybkiej kolei AVE, która połączy Madryt z Andaluzją oraz wydłużeniu linii metra. Inwestycje te wpłyną nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców kraju, ale także będą stanowić bodziec dla rozwoju rynku nieruchomości.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż hiszpański rząd planuje przeznaczyć 6 miliardów euro na inwestycje w odnawialne źródła energii, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Co równie ważne, taka polityka przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności ochrony środowiska przy wyborze nieruchomości.

Podsumowując – rynek nieruchomości w Hiszpanii pozostaje jednym z najbardziej obiecujących rynków w Europie mimo wprowadzenia długotrwałych restrykcji spowodowanych pandemią koronawirusa. Szanse dla inwestorów to zarówno rozwijająca się infrastruktura jak i coraz bardziej ekologiczna polityka kraju.